ArkitekturNet - Forsiden

ARKITEKTER I ANDRE ERHVERV

| TEATERDIREKTØREN | FILMPRODUCEREN |
| WEBDESIGNEREN | MUSEUMSINSPEKTØREN |

MUSEUMSINSPEKTØREN
af Jesper Ravn, februar
01

Peter Kristiansen, 39 år, arkitekt med afgang fra restaureringsafdelingen på Kunstakademiets Arkitektskole i 1988. I dag museumsinspektør på Rosenborg Slot.

En af de museumsgenstande, som Danske Kongers Kronologiske Samling råder over.Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Jeg tog afgang i 1988 fra Afdelingen for Nordisk Arkitekturhistorie og Opmåling, en gren af restaureringsafdelingen. Afdelingens faglige ambition var kompromisløs høj. Det tåltes lige akkurat, at vi tegnede op med rørpen, ikke fyldepen, som vi burde. Vi lærte at opmåle, tegne, gøre arkivstudier og i det hele taget dissekere en bygning ud fra historiske kriterier. Vi lærte også at skrive fornuftigt om vores fag. 

Restaureringsafdelingen spændte bredt, fra den håndværksmæssige til den videnskabelige anskuelse af historisk byggeri. Jeg hældede til den videnskabelige.

Vores lille gruppe på restaurering har meget naturligt leveret mange kandidater til Skov- og Naturstyrelsen [Fredningsmyndigheden, red], men også enkelte til tegnestuer med restaurering som speciale. 

Jeg har altid ment, at specialisering var en styrke, mens den øvrige arkitektskole klyngede sig til tanken om enhedsuddannelsen, som har til formål at uddanne arkitekter som i princippet mestrer alle dele af faget lige godt. Men arbejdsmarkedet har jo ikke plads til så mange arkitekter som på papiret er ens. Der kræves bredde.

Har du nogensinde haft et traditionelt tegnestuejob?

Nej, jeg valgte ikke arkitektstudiet for at få et tegnestuejob, men for at kunne beskæftige mig med historiske bygninger, så det har aldrig været på tale.

Hvad ligger der egentlig i titlen museumsinspektør?

Oprindeligt havde en museumsinspektør ansvar for en samling. I dag betegner titlen en museumsansat med videnskabelig baggrund og virke. Jeg er museumsinspektør på Danske Kongers Kronologiske Samling - i daglig tale Rosenborg Slot. Kongehuset - dvs. monarkiet som institution, ikke regenten som person - ejer genstandene og har brugsretten over dem, så groft sagt er Rosenborg monarkens pulterkammer med genstande fra de sidste fire århundreder.

Og hvad laver en museumsinspektør så?

Jeg arbejder nok nærmest som historiker, men med min særlige baggrund. Dagligdagen rummer almindelig sagsbehandling, dvs. håndtering af forespørgsler udefra om vores genstande og de sammenhænge de har indgået i - alt fra den mindste underkop lige til kongekronerne. Jeg er ansvarlig for fotoarkivet, og desuden interesserer jeg mig særligt for heraldik. Og det er mig, der har mest chek på computeren.

Jeg bruger nok 50% af tiden på administration, herunder personaleadministration, 40% på sagsbehandling og 10% på forskning - jeg forsker i våbenskjoldstavlerne og signetsamlingen.

Hvilke faggrupper arbejder du sammen med?

Museets videnskabelige personale tæller 3 museumsinspektører og en direktør. Udover mig er der en historiker - direktøren - en kunsthistoriker og en etnolog.

Men ingen andre arkitekter. Er der ellers mange arkitekter ansat rundt omkring på museerne?

Stillinger som min beklædes faktisk aldrig af arkitekter. På Nationalmuseet og andre kulturhistoriske museer findes der ganske enkelte arkitekter, men ellers er det oftest arkæologer, der laver det, jeg gør. Kirketilsynet på Nationalmuseet beskæftiger selvsagt en del arkitekter, og så er der udstillingsarkitekterne, men det er jo ikke videnskabeligt personale, men en gruppe helt for sig.

Din baggrund er altså et særsyn. Medfører din baggrund et fagligt efterslæb ifht. kollegerne?

Nej. Da jeg søgte denne stilling, blev jeg netop valgt fordi, man kunne styrke museet ved at være bredere funderet og have personale med bygningsmæssig indsigt. Min uddannelsesbaggrund er materiel og i mindre grad teoretisk eller kildemæssig, som de andres. Jeg har f.eks. lært at tage tingene op i hånden, bedømme dem som det, de er og ikke alene forlade mig på, hvad arkiverne kan sige.

Som den eneste her på stedet har jeg en æstetisk træning, som kommer os til gavn, når vi sætter udstillinger op, noget vi ikke bruger eksterne udstillingsarkitekter til. Tænk for eksempel bare på hvor vigtigt det er at anlægge en æstetisk vurdering på skiltning i en udstilling! Andre faggrupper synes. der skal stå en hel masse. Jeg vurderer også, hvordan det ser ud, om det kan læses osv. 

Har du særlige kvalifikationer i dag som du gerne ville udnytte inden for andre fagområder? Eventuelt indenfor et traditionelt arkitektjob?

Inden jeg kom til Rosenborg, arbejdede jeg en tid på bogværket Danmarks Kirker. Desuden havde jeg forskellige vikariater inden for den antikvariske kirkesagsbehandling på Nationalmuseet. Det var vel egentlig hvad min uddannelse var skræddersyet til, og det jeg gerne ville lave. Disse jobs lokker stadig, men feltet er efterhånden så udpint af besparelser, at det vil forsvinde. De dygtige foregangsmænd, som skabte det speciale, er ved at gå af, og der er ingen, der siden har lært det. Det kunne have været mig, men sådan blev det ikke.

Efter 10 år i museumsbranchen har jeg lært det, man ikke kan lære nogen steder, nemlig praktisk museumsdrift. Det er et ubetinget plus i museumsverdenen, men næppe på en tegnetstue.

Hvad tjener du?

Jeg er lønnet efter statens overenskomst, jeg får 27-28.000 om måneden plus pension. Desuden har jeg tjenestebolig i slotsforvalterboligen med bopæls- og fraflytningspligt. Jeg skal være hjemme et bestemt antal aftener og weekender årligt, af sikkerhedshensyn. I tilfælde af brand skal der være stedkendt personale på slottet til at lede brandfolkene ind, prioritere evakuering af genstande osv. Det samme kendes på Frederiksborg Slot.

Tænker du på dig selv som arkitekt?

Nej.
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003