ArkitekturNet - Forsiden

ARKITEKTER I ANDRE ERHVERV

| TEATERDIREKTØREN | FILMPRODUCEREN |
| WEBDESIGNEREN | MUSEUMSINSPEKTØREN |

TEATERDIREKTØREN
af Jesper Ravn, februar
01

Jon Stephensen, 41 år, arkitekt med afgang fra Gunlöggsons afdeling på Kunstakademiets Arkitektskole i 1985. Bliver direktør på Dr. Dantes Aveny fra sommeren 2001.

Er det anderledes, at være direktør for et teater, end for en hvilken som helst anden virksomhed?

Overhovedet ikke. Det er direktørens ansvar, at teatret fungerer udadtil som virksomhed og indadtil, på scenen om du vil, som teater. Dr. Dante har to direktører, Ole Bornedal og mig, han har teaterbaggrund og skal blandt andet skrive og instruere. Det skal jeg ikke, men vi skal køre parløb og tilsammen ordne alle de aspekter, som er nødvendige. Vi er helt ligeværdige skønt helt forskellige.

På teatret skal man formidle en forestilling for publikum, tilrettelægge gæstespil, bestille dramatik, vælge nye forestillinger osv. Til det betjener vi os af skuespillere, dramatikere, instruktører, scenografer, teknikere og administrativt personale. Direktøren har til opgave at skabe et arbejdsklima, hvor alle yder det bedst mulige, og han skal skabe betingelserne for de bedst mulige forestillinger. Direktøren skal bygge bro mellem de forskellige faggrupper, hvor af i hvert fald de kunstneriske er meget følsomme og kræver noget helt særligt. Stillingen rummer en hel del personalepleje og en del projektledelse.

Ud over at være arkitekt er du også journalist

Ja, faktisk blev jeg optaget på journalisthøjskolen i Århus samtidig med, at jeg tegnede afgang. Efter afgang arbejdede jeg på tegnestuer - Holscher, Langvad, Friis & Moltke og andre - men jeg indså hurtigt, at jeg ikke orkede at sidde bøjet over et tegnebord resten af tilværelsen. Det ville blive for ensformigt og stillesiddende. Jeg begynte allerede i teaterverdenen i 1992, dér var der mere spræl og farve på paletten, men til gengæld heller ikke noget med 8-16.

Savner du nogensinde arbejdet på en tegnestue?

Arbejdsmetoden i arkitekturen har jo en parallel inden for teater og film. Teater og film opstår jo ikke bare sådan vupti, men bygger på samarbejde mange mennesker imellem. Der er den samme fremdrift fra idéskitse til færdigt resultat inden for teater som inden for arkitektur.

I mine tidligere jobs på Østre Gasværk og som marketingchef for Det kongelige Teater har jeg markedsført kunst. Det er til uvurderlig gavn at evne dialogen med kunstnere, at have øje for det visuelle i kunsten og for konceptet omkring film, teater osv. Men jeg savner ikke tegnestuerne.

Men arkitektuddannelsen har du haft glæde af?

Afgjort. Jeg mener, det er den bedste uddannelse, man kan forestille sig. Blandingen af frihed og ansvar og så det sociale liv man lever på skolen, hvor projekterne jo bliver tegnet, falder netop på det tidspunkt i livet, hvor man har mest behov for det. 

Hvordan former hverdagen sig på et teater?

Der er ikke to ens dage. Man opbygger selvfølgelig rutine, og mange ting på et teater er fastlagt, ugentlige møder og den slags, men ellers skifter teatret hele tiden ansigt. Folk kommer og går, nye skuespillere til nye forestillinger, hele tiden nye impulser. Det er jo mennesker, der er råstoffet på et teater. Det er et vældig socialt sted. 

Desuden må man hele tiden skue frem mod næste forestilling og næste igen, og det akutelle og fremadrettede er en interesant kombination. 

Jeg er meget bevidst om min rolle som projektleder for nu at bruge en management-term. Det er jo helt nødvendigt, at jeg kan delegere opgaver ud til de rette for ikke selv at blive kvalt. Det er nok en evig kamp for ikke at lade sig tvære ud af opgaverne. På det punkt er mit job nok ikke anderledes end en sagsarkitekts. Jeg skal kommunikere mine tanker ud, lede et team og lade de andre medarbejdere få noget at rive i.

Hvilken baggrund har teaterdirektører almindeligvis?

Oftest er de uddannet som skuespillere eller instruktører. Det er helt klart et særsyn, at direktøren er arkitekt, men det spiller ingen rolle. Det bliver der ikke fokuseret på. I det parløb Ole Bornedal og jeg kører, hvor han er på scenen, og jeg ordner det administrative, har det i hvert fald ingen betydning. Til gengæld kan det være en fordel at jeg f.eks. kan have et særligt blik for plakater og programmer. Og så har jeg jo overordnet set en kreativ baggrund, en uddannelse i at generere idéer og gennemskue flere problemstillinger på en gang. 

Er det særlig fordelagtigt at være akademiker i den forbindelse?

Det giver selvfølgelig en ballast og en bred viden, men man skal passe på, for det kan præge ens tankegang for meget. Men selvfølgelig er det akademiske arbejdsredskab en fordel. Man er jo udrustet med nogle arbejdsmetoder som gør at man når frem gennem tågerne.

Hvis du skulle vende tilbage til det traditionelle arkitektfag, ville din nuværende erfaring fra teaterverdenen så være et tilskud til branchen og til dig personlig?

Det er svært at forestille sig, at jeg skulle blive tegnende arkitekt igen. Jeg savner det kompromisløse i dagens arkitektur. Arkitekter burde sige nej lidt oftere. Der bygges for meget lort, se bare Kalvebod Brygge...

Men byggerierne på Kalvebod Brygge er vel i lige så høj grad skabt af den politiske baggrund på rådhuset som af arkitekter?

Ja, men jeg mener også, at arkitekter politiserer for lidt, de blander sig for lidt i debatten, de savner simpelthen samfundssind. Der skal penge ind, skal der. Min rolle i arkitektfaget kunne være at stå lidt stejlere, holde fastere på principperne og sætte en grænse over for bygherrer og markedskræfter. 

Er du medlem af arkitektforeningen?

Ja, jeg har valgt at holde mig orienteret ad den vej.

Du arbejder sikkert meget?

I perioder voldsomt meget, det spidser altid til op mod en premiere. Det er farligt med al det arbejde, og nu vil jeg droppe mine ekstrajobs med markedsføring af film og nøjes med at være teaterdirektør.

Hvad tjener du?

Jeg er tilfreds! Jeg kunne helt sikkert få mere inden for andre brancher, teaterverdenen er jo ikke en guldgrube, men jeg er bestemt tilfreds.

Føler du dig som arkitekt?

Nej. Jeg har ganske vist lige tegnet et sommerhus, men alligevel...nej. Jeg føler mig heller ikke som journalist. Men mine uddannelser er min ballast, det er dem der har bragt mig hen, hvor jeg er i dag.
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003