ArkitekturNet - Forsiden


ARKITEKTUR & DESIGN - UDDANNELSEN PÅ AUC


af Hans Kiib, februar 00

Ålborg Universitetscenter oprettede for få år siden en 5-årig civilingeniøruddannelse med specialisering i Arkitektur, Urban Design og Industriel Design

Huse, bebyggelser og byer danner vigtige rammer for folks hverdagsliv. Derfor skal de have høj arkitektonisk kvalitet og være smukke, spændende og oplevelsesrige at færdes i, og de skal være funktionelle og tilfredsstille de mange brugergruppers behov. Der skal værnes om de eksisterende  bygningsmiljøer. Samtidig skal der også skabes muligheder for et nutidigt bidrag til den danske bygningskultur - muligheder for udvikling og eksperimenter. Lige som arkitektur har design en central betydning for vores livskvalitet og identitet. Tingene skal 
kunne holde, være smukke og funktionelle, og så gør det ikke noget, at designet også rykker lidt i oplevelsen! Design er blevet en konkurrencefaktor, og virksomhederne satser derfor på industriel design af høj kvalitet. 

Nødvendige færdigheder

Uddannelsen på AUC giver mulighed for at specialisere sig inden for Arkitektur, Urban Design og Industriel Design. Uanset den designmæssige skala er det uddannelsens mål at sætte de studerende i stand til at omsætte funktionelle, æstetiske,  produktionstekniske og miljømæssige krav til udtryksfuldt form og design. Et bærende element i uddannelsen er derfor indøvelsen af designfaglige arbejdsprocesser i forbindelse med det at give form. Det indebærer en kombination af både kreative, analytiske og tekniske færdigheder, æstetisk sikkerhed og teknisk kompetence. 
For at blive en god formgiver er interessen for at tegne og skitsere helt afgørende, men en interesse for informationsteknologi er også meget vigtigt. Den studerende lærer at beherske de nyeste computerværktøjer, for at kunne arbejde med informationsteknologi i hele processen fra de første skitser til projektering, ledelse og styring.

Basis- grunduddannelse og speciale

Uddannelsen varer i 5 år og består af en basisuddannelse, en grunduddannelse og et speciale i enten Arkitektur, Urban Design eller Industriel Design. På basisuddannelsen følger de studerende et særligt forløb med fokus på design. I projekterne lærer de først at vurdere et konkret designprojekt og derefter at udføre et design i praksis. På grunduddannelsen er arkitektur og bybygning de centrale omdrejningspunkter for projekterne. Her er de formgivningsmæssige færdigheder og grafisk formidling vigtige emner. I den sidste del af grunduddannelsen arbejdes der med produktdesign.
Projekterne på grunduddannelsen understøttes af en række kursusudbud inden for bl.a. arkitektur- og designhistorie, designteori, og -metode, kommunikation, CAD, GIS, 3D modellering, konstruktion, indeklima, materialelære, mekanik, styrkelære samt miljølære.

Speciale inden for arkitektur rummer bygningsarkitektens og bygningsingeniørens klassiske arbejdsområde. Det omfatter bl.a. arkitektonisk bearbejdning af store byggeprojekter, projektering af byggeri, byggeledelse, økonomistyring, miljøledelse og kvalitetskontrol. Specialet i Urban Design er arbejdet med arkitektur i stor skala. Det indbefatter byomdannelse, udformning af gader og pladser, byinventar og facader, byøkologi, byfornyelse og kommune- og lokalplanlægning. Speciale i Industriel Design omfatter en integreret proces af konceptdesign, konstruktion, produktudvikling, emballagedesign m.v. Specialet indebærer en professionel arbejdsmetode på det formgivningsmæssige område. Denne kompetence kombineres med bred viden om 
konstruktion og produktudvikling, ergonomi, materialer, miljø, ledelse og økonomi. Alle projekter bliver løst i tæt samarbejde med praktikere inden for produktudvikling og design. Derved sikres, at projekterne er relevante og har rod i virkelige problemstillinger. 

Uddannelsen i brug

For at styrke den internationale dimension i uddannelsen, har de studerende mulighed for at gennemføre et semester eller mere ved et anerkendt universitet eller arkitektskole i udlandet. Praktik- og tegnestueophold i ind- og udland kan indgå i uddannelsens sidste del. Formålet med praktik eller samarbejde med ekstern virksomhed er at afprøve kvalifikationer i en forpligtende tværfaglige sammenhæng. 

Uddannelsen på Åborg Universitetscenter er rettet mod arkitekt- og ingeniørfaglige arbejdspladser som tegnestuer rådgivende ingeniørfirmaer, udviklingsafdelingen i industrivirksomheder i Danmark eller udlandet eller i byplanafdelingen i kommuner. Uddannelsen giver også ledelsesmæssig indsigt, herunder evne til at samarbejde og til at kommunikere præcist, så den kan anvendes i informations- og servicevirksomheder.

Illustrationerne er forfatterens egne

   LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003