ArkitekturNet - Forsiden

LANDSKABET I DEN VIRKELIGE OG VIRTUELLE VERDEN 
Redaktionen, december 99

"Tidligere var byen præget af fart, stress og forurening. Den var maskulin, ustabil og i sidste ende destruktiv. På landet var der derimod roligt rent og stabilt. Der var plads og tid til omsorg. Hvad der så sker er, at alle vil væk fra byens stress og jag - de vil have et hus uden for byen. Det kan lade sig gøre fordi en stadig større del af det kontorarbejde, der hidtil er udført i byerne, kan udføres et andet sted ved hjælp af IT-teknologien.
Så landområder omdannes til forstæder, og indkøbscentre og motorveje breder sig. Hvad der før var land, bliver nu en slags by - eller byland. Det nye byland bliver, i stedet for den eftertragtede landlige idyl, et sted med masser af trafik og støj. Samtidig bliver byen civilisationens stille oase". 

Citatet er de tankevækkende betragtninger om forandringen på landet og i byen, som den engelske arkitekt Hugh Pearman gør sig i bogen "Contemporary World Architecture"*. Men det er ikke kun selve landskabet, der er under forandring, også holdningerne til landskabet er ved at ændre sig. Efter en periode med planlæggere, der har lagt både by- og infrastrukturer ud i landskabet med linialer i stedet for med indlevelse, er der nu stærke ønsker fra både fagfolk og lægfolk om at fremhæve de landskabelige værdier. I artiklen "Nye omgivelser - nye holdninger - ny strategi" redegør landskabsarkitekt Stig L. Andersson for, hvordan det ved hjælp af en ny strategi for vores omgivelser er muligt at imødekomme ønskerne.
At holdningen til landskabet er under forandring er også afspejlet i landskabsarkitekten Lise Thorsens artikel "Landskabet - et drømmesyn". Artiklen søger at tydeliggøre den konflikt, der i dag eksisterer mellem vores romantiserede billede af landskabet som idylliske skove og marker, og hvordan det ser ud i virkelighedens verden med master, motorveje og tekniske anlæg.

De teknologiske landvindinger, som Hugh Pearman taler om i sin bog, har ikke alene haft indflydelse på landskabet i den virkelige verden. De har også skabt helt nye landskaber i den virtuelle verden. I cyberspace findes der uendelige og abstrakte digitale landskaber med egne infrastrukturer og flerdimensionale organiseringer. Dem beskæftiger landskabsarkitekten Bettina Lamm sig med i artiklen "Cyberspace - et pionerlandskab"
Gennem månedens link, til Slots- og Ejendomsstyrelsen, er det muligt at bringe sig i krydsningsfeltet af de to verdener, denne måneds ArkitekturNet beskæftiger sig med. På sitet kan man opleve et virkeligt landskab - i den virtuelle verden.

*Hugh Pearmans bog kan skaffes på adressen: http://www.byggeri.dk/boghandel
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003