ArkitekturNet - Forsiden

 

ARKITEKTUREN TIL DEBAT  
Redaktionen, oktober 99

"Arkitektonisk kvalitet", "bæredygtigt byggeri", "arkitekternes rolle" - ord og begreber om arkitektur svirrer i luften, i medierne og ministerierne, mellem fagfolk og lægfolk, så ingen kan være i tvivl om, at arkitektur er på dagsordenen i Danmark. Efter en lang periode med forarmet byggeri, både funktionelt og æstetisk set, tegner der sig nu en almen vilje til at skabe arkitektur som på alle måder tilgodeser mennesker og miljø. Og viljen er en forudsætning for at ændre den skæve kurs, arkitekturen er inde på. Men hvis vi skal gøre os håb om, at kursen virkelig bliver ændret og resulterer i bedre byggerier, må vi diskutere, hvad det er, vi ønsker os, og hvordan vi tackler de mange udfordringer, arkitekturen står over for ved indgangen til det nye årtusinde.

Nye bolig- og arbejdsformer, nye byggematerialer og stigende krav til miljøhensyn skal indarbejdes i arkitekturen på et tidspunkt, hvor det kan synes som om, at arkitekter, byggeriets øvrige parter og lægmænd har svært ved at forstå hinandens argumenter. Alt det samtidig med at arkitekter synes at mangle fælles omdrejningspunkter, der kan danne afsæt for nye visioner. De komplekse problemstillinger skaber et behov for en bred debat om arkitektur. Det er det behov tidsskriftet ArkitekturNet forsøger at imødekomme.
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003