ArkitekturNet - Forsiden

DEN NYE INDUSTRIALISERING - STANDARD VS. UNIKA
LEDER april 01

Referencer fra Venedig UN-Studio/van Berkel & BosModerne byggeri bliver ofte beskrevet som dårligt udført; både når det gælder de arkitektoniske/tekniske løsninger, den håndværksmæssige udførelse og materialernes kvalitet. Om det skyldes en generel forarmning af god (dansk) byggeskik affødt af byggeriets stramme vilkår, sparerunder m.v. - eller om det skyldes, at vi i dag står over for nye tekniske muligheder, vi endnu ikke har formået at tolke og håndtere i praksis, er svært at svare på.

Med dette nummer af ArkitekturNet ønsker vi at igangsætte en debat, der reflekterer over den nye industrialiserings muligheder og implikationer for arkitekturen. Til at hjælpe os med det forehavende, har vi bedt syv skribenter formulere visioner for fremtidens arkitektur. Hver især indkredser de forskellige begreber og udviklingsmuligheder, som de mener kan danne ramme for, hvordan vi vil bygge i fremtiden. 
Baggrunden for temaet er udviklingen fra den individuelt baserede håndværkstradition (det unikke værk), over 1950-60'ernes industrielle standardisering, til situationen i dag , hvor vi står over for en ny, markant og avanceret industrialisering baseret på IT-værktøjer og højteknologiske fremstillingsprocesser. Man taler ligefrem om et paradigmeskift, der kræver reformulering - ikke alene af byggebranchens organisatoriske struktur og redskaber, men også af arkitekturens betydning og værdigrundlag. 

Som afsæt for debatten beskriver fremtidsforskeren Kristine Baastrup i artiklen, "Tendenser der sætter arkitektoniske spor" et fremtidsscenario, hvor vi forlader informationssamfundet for at bevæge os ind i "drømmesamfundet" karakteriseret af følelser, selviscenesættelse og dyrkelse af individualiteten. Men kan sådanne behov overhovedet imødekommes af en højt industrialiseret arkitektur baseret på standardisering og produktivitetsmaksimering? 
Ifølge skribenterne: Ja!
Flere af artiklerne tager netop afsæt i mulighederne for individuelle løsninger og viser dermed vejen væk fra den industrialiserede arkitekturs 'svøbe' - den endeløs repetition. Artiklerne er generelt kendetegnet ved en tro på den industrialiserede fremtid. Skribenterne fremhæver forskellige perspektiver og tyngdepunkter, men ingen af dem undsiger sig den (byggetekniske) udvikling, der er accelereret gennem det seneste århundrede. 

Facadepanel til Arkitektur Fakultet i Venedig, UN-Studio/van Berkel & Bos, 1998Betyder det så, at den danske byggetradition baseret på solidt håndværk, sunde materialer og smukke detaljer er død? Eller kan - og skal - traditionen videreføres i ny skikkelse? Hvad vil udviklingstendenserne reelt komme til at betyde for arkitekturen i 1:1? Åbner den avancerede industrialisering for nye arkitekturformer, som radikalt adskiller sig fra det, vi hidtil har set? Giver det overhovedet mening at tale om arkitekturværker, eller er fokus flyttet til strategier og processer? 
Alle disse spørgsmål lægger vi ud til debat - og med udgangspunkt i denne samling af artikler mener vi, at der er skabt et kvalificeret grundlag. Dels kan der føjes flere dimensioner til spørgsmålet om det mulige arkitektoniske paradigmeskift, dels gives bolden op i forhold til at konkretisere udviklingstendenserne - at komme tættere på den faktiske udformning/udvikling af fremtidens arkitektur og dermed også af fremtidens byggeteknik.

Vi opfordrer læserne til at komme med indlæg i debatten her på sitet.Med venlig hilsen

Anne Beim og Charlotte Bundgaard, marts 2001

Illustrationer: 
1). Referencer fra Venedig UN-Studio/van Berkel & Bos.
2). Facadepanel til Arkitektur Fakultet i Venedig, UN-Studio/van Berkel & Bos, 1998
Kilde:
1) + 2) L'Architecture D'Aujourd'hui, no. 321, Marts, 1999


DEN NYE INDUSTRIALISERING er det første af to projekter i samarbejde med BYG-ERFA. 
Det andet projekt er konferencen "Arkitektur, byggeteknik & samlingsdetaljer" d. 11.6. 
Nærmere information om konferencen kan findes på BYG-ERFAs website
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003