ArkitekturNet - Forsiden

AT SIDDE MED VED BORDET
LEDER oktober 00

I september måned blev konferencen "Design Diplomacy: Public Policy and the Practice of Architecture" afholdt i Den sorte Diamant i København. Konferencen var arrangeret af den amerikanske arkitektforening AIA i samarbejde med den amerikanske ambassade. Dens overordnede formål var at diskutere arkitektens rolle i politiske beslutningsprocesser. Det var en problemstilling, der havde trukket et stort antal amerikanske arkitekter over Atlanten, men kun ganske få danske arkitekter til hovedstaden.
Det står hen i det uvisse om den danske uinteresse skyldes, at danske arkitekter i dag har affundet sig med og egentlig føler sig godt tilpas i rollen som æstetiske konsulenter uden et tyngende ansvar for at træffe beslutninger af samfundsmæssig betydning, eller om den skyldes, at danske arkitekter naivt mener, at der ikke er noget at diskutere, fordi de har indflydelse, eller slet og ret skyldes en følelse af afmagt.

Ligegyldigt hvad fraværet skyldtes, gjorde danske arkitekter sig selv en bjørnetjeneste ved at spare sig selv og billetten. De tre dage var en vitaminindsprøjtning for et fag, der igennem mange år er blevet mere og mere desillusioneret og mere og mere diffust i defineringen af rolle og funktion. Kernediskussionerne fra enhver dansk arkitektkomsammen blev bragt på banen, og spørgsmålene om arkitektens selvforståelse, omverdens opfattelse af arkitekten og arkitektens rolle fik nye drejninger og dimensioner. Det skete særlig i kraft af den amerikanske selvforståelse og vilje til at løse problemer. Den dynamiske attitude blev understøttet af den præcise og billedrige amerikanske retorik, der var temmelig forfriskende med sin evne til at formidle og kommunikere handling. En tilbagevendende formulering var således, at vi hverken skal læne os op ad Big Brother or Queen Mother, men i stedet sidde med ved bordet, hvor beslutningerne træffes.

Desværre så kun få danske arkitekter nødvendigheden af at sidde med i salen, forhåbentligt får flere snart øjnene op for nødvendigheden af at sidde med ved bordet. 

Artiklerne i oktober
Blandt de danske arkitekter i salen var Vibeke Grupe Larsen fra ArkitekturNets redaktion. I artiklen "I cannot be controversial - I have to be in line" kommenterer hun diskussionen "Expanding the Agenda for Architects in Politics and Government" og giver sine synspunkter på, hvilke indsatser der skal gøres herhjemme for at styrke arkitektens og arkitekturens rolle. 

Jesper Ravn, også fra ArkitekturNets redaktion, reflekterer i artiklen "Med spejlet i hånden" over konferencens afrundende diskussion, hvor hovedpunkterne fra de tre dage blev opsummeret og kommenteret. Jesper Ravn har desuden talt med den amerikanske ambassadør Richard Swett, der i sin tid fik idéen til konferencen. Interviewet hedder "Arkitekten som diplomat og politiker".
Henning Thomsen var også deltager ved konferencen, og han redegør i artiklen "Mellem yderpunkter - arkitekturpolitikken ved en skillevej" for danske arkitekters rolle i politiske beslutningsprocesser før, nu og i fremtiden. 


Venlig hilsen 

Susanne Pouline Svendsen
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003