ArkitekturNet - Forsiden

MENS VI VENTER...
LEDER september 00

I september måned fokuserer ArkitekturNet på arkitekturforskningen i Danmark. For 
alle, der har fulgt udviklingen på dette felt, vil det være åbenbart, at området 
for øjeblikket er præget af en god portion uklarhed. Vi venter fortsat på nogle endnu ikke offentliggjorte ministerielle rapporter, som måske kan levere et grundlag for reorganiseringen af den forskning, som i dag er spredt ud på mange institutioner, eller helt mangler sammenhæng med faget. Vi venter også på resultaterne af det stort anlagte "Projekt Hus" under By- og Boligministeriet, selv om der i visse arkitektfaglige kredse hersker tvivl om, hvor skelsættende initiativet vil vise sig at være.

Men i stedet for her i et valgår at deltage i jeremiaderne over træge politiske udvalgsarbejder har vi valgt at fokusere på et område, hvor der i disse år faktisk bliver opnået markante resultater for arkitektfaget med henblik på den fremtidige arkitekturforskning. Det drejer sig om ph.d.-uddannelsen, som nu har eksisteret i fem år. To af de følgende indlæg er skrevet af ph.d.'ere, som hver fra deres platform perspektiverer temaer af betydning for faget. Charlotte Bundgaard og Hanne Lehrskov med indlægget "E-COoperation", og Henning Thomsen i "arkitektur [forskning] politik".

Vi bringer også en oversigt over ph.d.-projekter ved fagets vigtigste forskningsinstitutioner, de to arkitektskoler og SBI. Endelig beskriver Kristian Berg Nielsen udviklingen af arkitektfagets ph.d.-uddannelse set i lyset af en overordnet forskningsteoretisk overvejelse i "På vej mod en ny arkitekturforskning."


Med venlig hilsen

Lone Feifer og Susanne P. Svendsen
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003