ArkitekturNet - Forsiden

 

UDDANNELSE OG INDSIGT 
Redaktionen, februar 00

Danske Arkitekters Landsforbund, Ansatte Arkitekters Råd og de to arkitektskoler har fået udarbejdet en rapport om arkitektens fremtid og fremtidens arkitekt. I et uddrag af rapporten kan man bl.a. læse, at arkitekter i følge adspurgte arbejdsgivere er godt funderede i bygningskunsten og er i stand til at sammentænke funktionalitet og rumlighed. Til gengæld er de knapt så gode til at finde balancen mellem kvalitet og økonomi, ligesom de heller ikke er så gode administratorer. Det er ikke fremmede konklusioner for arkitekter, der særligt i de første år som udøvende i faget føler sig dårligt rustet til at tackle virkelighedens krav. Økonomiske, lovgivningsmæssige og administrative krav på tegnestuerne kan hurtigt sætte de kreative færdigheder skakmat og sætte spørgsmålstegn ved, om arkitektskolerne uddanner på det rigtige grundlag. 

Om indholdet i uddannelsen er rigtigt balanceret mellem den kunstneriske udfoldelse og den pragmatiske virkelighed, bliver diskuteret i indlæggene af arkitekt Vibeke Grupe Larsen og arkitekt Jesper Ravn. Her bliver det tydeligt, at de eksakte færdigheder er væsentlige, men at den indlærte arbejdsmetode på længere sigt viser sig, at være en betydelig ballast for arkitekten. Uddannelsens største mangel kunne således være, at den ikke lægger særlig vægt på at formulere metoden og bevidstgøre den studerende om, at den er et værdifuldt og unikt værktøj. I stedet fastholder skolerne eleverne i en tro på, at det er den frie uskolede fantasi, der skaber god arkitektur. 

Som arkitektstuderende Jeppe Nørager er inde på i sit indlæg, kunne et mere teoretisk tankesæt være en hjælp både for den studerende og den færdige arkitekt. Og med det ikke ment den tomme, floskelprægede retorik dele af faget i dag kan præstere, men en mere systematisk og bevidst holdning til hvorfor man gør, som man gør. Med en klarere bevidsthed om egne færdigheder og bevæggrunde vil arkitekten også kunne se sig selv i langt flere roller, end rapporten nævner, at det er tilfældet i dag.

Redaktionen ved 
Lone Feifer og Susanne Pouline Svendsen, februar 2000
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003