ArkitekturNet - Forsiden

Billedmontagen FieldToField viser nogle af den nye
planteskole-æstetiks formmæssige referencer, som stammer fra
flere sammenhænge.
KULTIVERING

REPRÆSENTATION

  
PRODUKTION

HORTIKULTURHAVEKULTUR         
 HAVEKUNST

AGRIKULTUR


 

NYTTEVÆRDI                                       

                     
                                                                  


SKØNHEDSVÆRDIF I E L D   T O   F I E L D

Illustrationsliste:

Charlie Waite's Italian Landscapes, Hamish Hamilton, London, 1990. 
Mayle,P.: Provence, GWN, 1994, p.11, 13, 14, 39. 
Lund, H.: De kongelige Lysthaver, Gyldendal, Kbh., 1977, p.49. 
Solomon, B.: Green Architecture and the Agrarian Garden, Rizzoli, NY, 1988, p. 104, 106. 
Walker, P.: Minimalist Gardens, Spacemaker Press, Washington DC, 1997, p.6. 
2G Landscape Architecture, Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 92, 93. 
Chemetoff: The shore at Le Havre, Topos 13, München, 1995, p.6-15, p.6 
Boulez, P.: Le pays fertile, Paul Klee, Gallimard, 1989, p. 2 
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003