ArkitekturNet - Forsiden


SYMBIOSE ELLER MINIMALISME

af Dorthe Bech-Nielsen og Mogens Hjelm, oktober 99

Arkitektonisk kvalitet er en symbiose af mange elementer. Et af dem er vide og fleksible rammer for de mennesker, der skal leve i husene - i dag og i fremtiden.

Arkitekternes selvforståelse i alliance med kunsten har i lange perioder marginaliseret arkitekterne i forhold til byggeriets øvrige udøvere.Tristesse og fantasiløshed i alt for meget dansk byggeri har dog bragt arkitekterne tilbage på banen. Der er kommet fokus på de værdier, som vi omtaler som arkitektonisk kvalitet - eller med andre ord: Arkitektur med stort A.

Arkitektonisk kvalitet handler om meget mere end en bygnings æstetiske og oplevelsesmæssige fremtoning og om at skabe velfungerende fleksible rum med en ordentlig akustik og et spændende og hensigtsmæssigt lysindfald. Arkitektonisk kvalitet handler i dag også om, at der i et byggeri er taget hensyn til så forskellige ting som handicaptilgængelighed, økologisk bæredygtighed i alle byggeriets faser, og at der indgår totaløkonomiske overvejelser i forbindelse med drift, vedligehold og ikke mindst materialevalg. Livsstil, indpasning af ny teknologi, boliger til bestemte aldre osv. er andre elementer. Arkitekternes rolle er fortolkningen og arkitekturen et spejl af den tid, den opstår i. Og arkitektonisk kvalitet er en symbiose af en lang række elementer, som arkitekter sammenfatter i samarbejde med andre faggrupper.


Humanisme og ansvarlighed

Arkitektur med stort A handler naturligvis også om at tilføre et byggeri en dimension uden for det rationelle - altså en kunstnerisk dimension, som har resulteret i monumenter af høj arkitektonisk kvalitet. Historisk udtrykt i de herskende klassers slotte og borgerhuse og i dag især i store offentlige kulturbyggerier m.v. og i visse erhvervsbyggeri. Men i den danske tradition inden for moderne boligbyggeri har der vel ikke været egentlige forsøg på at sprænge rammer på et niveau, som med rimelighed kan siges at være kunstnerisk udfordrende. Dansk boligbyggeri har derimod bygget på en humanistisk tradition, hvor sociale og demokratiske idealer har medvirket til at skabe arkitektonisk kvalitet. Helheden kommer her frem ved, at dette byggeri tilmed - sammenlignet med tilsvarende byggerier i det øvrige Europa - er kendetegnet ved en endog meget høj arkitektonisk kvalitet i den formmæssige bearbejdning - det arkitektoniske formsprog. Traditionen i dansk boligbyggeri har altså været, at arkitektonisk kvalitet indebærer en væsentlig grad af social ansvarlighed kombineret med godt arkitektonisk håndværk.


Arkitekturens rammer og rum

Der er ingen endegyldige svar, alle kan blive enige om, når vi taler om at definere arkitektonisk kvalitet. Arkitektur vil aldrig blive eksakt på en måde, så kvaliteten af det udførte arbejde i fuld skala kan måles eller vurderes efter en fælles målestok. Afgørende for et byggeris kvalitet er - ikke mindst i dag, hvor en af de væsentligste opgaver for arkitekter er omdannelse og fornyelse af allerede eksisterende byggeri - imidlertid kvaliteten af de muligheder og mønstre i dagligdagen, som er affødt af beboernes og brugernes anvendelse af byggeriet, og den atmosfære som de samme mennesker gennem indretning, ændringer i brug og af slid tilfø-rer byggeriet over tid. I en sådan sammenhæng handler arkitektonisk kvalitet om at skabe vide rammer for fleksibel omdannelse og fremtidig anvendelse. I arkitekternes eget dogmeskrift, Charter 99 er der skåret helt ind til benet: "Arkitekturens primære niveau er rum. Arbejdet med rum skal priviligeres i forhold til alt andet - også arbejdet med detaljen. Vi introducerer derfor et nyt begreb: GRUNDRUM. En arkitektur - og en forståelse af arkitektonisk kvalitet - der tåler alle former for forstyrrende elementer fra den omgivende verden.

 

   
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003