ArkitekturNet - Forsiden

| REDAKTION | ARTIKELOVERSIGT | SKRIBENTER |


ArkitekturNet
Websitet ArkitekturNet blev startet på Arkitekturens Dag d. 1. oktober 1999 af arkitekterne Susanne Pouline Svendsen og Lone Feifer. Hovedformålet med ArkitekturNet er at skabe et debat- og informationsforum, der udvikler og forandrer sig gennem en dynamisk dialog med læserne. I begyndelsen af hver måned lægger redaktionen nye indlæg ud på Internettet. Indlæggene repræsenterer forskellige genrer som artikler, interviews, debatindlæg og anmeldelser, ligesom skribenterne kommer fra forskellige fag og faggrupper. 

ArkitekturNet Nyt
ArkitekturNet Nyt er et nyhedsbrev, som redaktionen udarbejder i begyndelsen af hver måned. Nyhedsbrevet indeholder information om månedens indlæg, udstillinger, konkurrencer og arkitektoniske begivenheder. Nyhedsbrevet sendes pr. e-mail til de læsere, der tilmelder sig denne service via sitet. Tilmelding til nyhedsbrev.

Redaktionel linie
ArkitekturNet skal afspejle de idéer og problemstillinger vedrørende arkitektur, der findes i samfundet, og fremme en bred offentlig debat mellem arkitekter og alle andre med interesse for arkitektur
. ArkitekturNet skal derfor henvende sig til og være interessant for alle, der er seriøst interesseret i arkitektur - professionelt eller privat. ArkitekturNet søger en bred arkitekturformidling i dialog med omverdenen på et kvalificeret niveau. ArkitekturNets særkende er at henvende sig bredt og give stemme og rum til mange igennem en debatskabende og problemformulerende linie. Billedligt talt bevæger tidsskriftet sig på en linie imellem fagpressen og dagspressen.

Læserne opfordres til at bidrage til tidsskriftets indhold med debatindlæg, links, begivenheder og nye emner. ArkitekturNet giver plads til både de lange velovervejede indlæg og til de korte, impulsive meningstilkendegivelser. Redaktionen er ansvarlig for lederen, men påtager sig intet ansvar for øvrige indlæg, og forbeholder sig ret til redigering. 

Sådan bruges sitet
Forsiden fungerer som illustration til det aktuelle nummer, mens de sideordnede menupunkter til højre fungerer som indholdsfortegnelse, hvor man navigerer ved at "bladre" i ArkitekturNet. Emnerne er sideordnede og listen går igen på samtlige sider. En komplet oversigt over artikler og temanumre findes i artikeloversigten.

Såfremt der forefindes illustrationer eller artikler på sitet, der er krænkende i forhold til ophavsrettigheder eller copyright, beder redaktionen om meddelelse herom. Det pågældende indhold vil herefter blive fjernet. 

Udgivet med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

REDAKTIONEN:

Susanne Pouline Svendsen er arkitekt og har en tillægsuddannelse i retorik, kommunikation og formidling. Ansat som projektleder på ArkitekturInstituttet. (Ansv.)

Lone Feifer er arkitekt maa og Internet konsulent. Ansat som arkitekt i VELUX International A/S. (Ansv.)

Vibeke Grupe Larsen er arkitekt maa og rådgiver indenfor bygningsøkologi og miljø. Underviser ved DIS, Architecture and Design, i Danske Arkitekters Landsforbund og på arkitektskolerne.

Ellen Braae er arkitekt maa, i øjeblikket ansat som Ph.D.-studerende på Arkitektskolen i Aarhus med projektet "Konvertering af ruinøse industrilandskaber". 

Jesper Ravn er arkitekt maa og arbejder i DSB Arkitektrådgivning. Har arbejdet med planlægning, projektering og design på en række danske tegnestuer.

SKRIBENTER:

- ved skribenter med grå navne kan denne kontaktes direkte via e-mail

Stig L. Andersson er privat praktiserende landskabsarkitekt og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Kristine Baastrup
er cand. oecon og projektleder på Instituttet for fremtidsforskning.

Hans Bandmann er freelance journalist og medindehaver af forlaget INTROITE! publishers  

Dorthe Bech-Nielsen
er arkitekt maa og freelanceskribent. 

Anne Beim er arkitekt MAA, Ph.D. Seniorforsker ved By og Byg

Kristian Berg Nielsen
er lektor på Arkitektskolen i Aarhus. Er forskningsleder i Center for Integreret Design (CID) og ansvarlig for det nyetablerede Arkitektskolens Forlag.

Niels Brügger er cand. mag. i fransk og idéhistorie, ph.d. og lektor ved Institut for og Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Charlotte Bundgaard, arkitekt maa og Ph.D.-studerende ved Arkitektskolen i Aarhus og
Dansk Center for Integreret Design (CID) med forskningsprojektet: Montage i fremtidens industrielle byggeskik - økologi og arkitektfaglige designmetoder.

Karl Christiansen er arkitekt og lektor ved Arkitektskolen i Aarhus og tilknyttet Dansk Center for Integreret Design (CID) 

Frederik Dessau er radiojournalist og forfatter.

Per Dombernowsky
er civilingeniør og lektor ved Arkitektskolen i Aarhus/Dansk Center for Integreret Design (CID)

Ulla Eikard
, arkitekt maa, konsulent og medstifter af PlantVision, en forening der på non-profit basis skaber visionære scenarier for anvendelsen af fornybare ressourcer i design og produktudvikling.

Maria Alfredsson Engberg
er arkitekt og forfatter.

Henriette Erbs
er cand.mag. og informationsmedarbejder ved Krabbesholm Højskole

Anne Kathrine Frandsen
, arkitekt maa og Ph.D.-studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i arkitektens arbejdsredskaber.

Johan Fogh
, arkitekt maa, medejer af Fogh og Følner Arkitektfirma A/S og Kgl. Bygningsinspektør.

Jens Fynbo er Ph.d.-studerende, M.Sc., på Aalborg Universitet, Dansk Center for Integreret Design (CID)

Christian Hanak er arkitekt maa. Ansat på C.F. Møllers Tegnestue og leder af specialet for byggekomponenter.


Peter Hemmersam
, arkitekt maa, er medindehaver af tegnestuen TRANSFORM og underviser på Arkitektskolen i Aarhus.


Mogens Hjelm
er arkitekt og pressesekretær i By- og Boligministeriet.

Tom Ingvardsen
er freelance fotograf - www.ingvards.dk

Annette Jæger
er arkitekt maa.

Anne Kappel er arkitekt maa Ph.D., og adjunkt ved Arkitektskolen i Aarhus.

Hans Kiib
er architect maa, lic.tech.(Ph.D.), og rektor for civilingeniøruddannelsen Arkitektur & Design på Aalborg Universitet.

Mikala Læssøe Kirsebom
er arkitekt maa.

Birgitte Kleis
er uddannet arkitekt, og har i flere år arbejdet med arkitekturformidling i trykte og elektroniske medier. Er ansat som redaktør på BygNet.dk.

Jan Knudsen
er arkitekt maa og freelance-skribent.

Mikael Koch
er arkitekt MAA og Industriel Designer MDD. Ansat på Erik Herløws Tegnestue

Jonna Majgaard Krarup
, arkitekt maa, i øjeblikket ph.d.-studerende ved Arkitektskolen i Aarhus med projektet: "Landbrugeren som kulturlandskabsforvalter".

Peter Gall Krogh er arkitekt MAA og forskningsadjunkt tilknyttet Dansk Center for Integreret Design (CID)

Jens Kvorning, arkitekt maa, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Peter Kjær, arkitekt maa, rektor for Arkitektskolen i Aarhus

Peter Kjær
er 5.års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, afdeling 9 "Bygning, teknik og ressourcer" .

Bettina Lamm 
er landskabsarkitekt og arbejder på en Ph.D. om virtuelle rum på Kunstakademiets Arkitektskole. Desuden medudvikler af CD-ROM spillet Morgana. 

Royston Landau
er arkitekt, teoretiker og professor. Gennem mange år leder af forskeruddannelsen ved arkitektskolen Architectural Association i London.

Lena Larsen
er arkitekt maa og leder af Efteruddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole.

Michael Lauring er arkitekt maa og forsker ved Arkitektskolen i Aarhus.

Malene Leerberg er mag.art. i kunsthistorie.

Thomas Leerberg er arkitekt maa og ph.d.-stipendiat ved Dansk Center for Integreret Design (CID) med projektet 'Embedded Spaces'.

Hanne Lehrskov
, arkitekt maa og adjunkt ved Arkitektskolen i Aarhus med forskningsprojektet: Arkitektursynergi - samvirket mellem arkitektur og økologi.

Uffe Lentz er lektor på Arkitektskolen i Aarhus, leder af Afdelingen for
KommunikationsDesign og tilknyttet Dansk Center for Integreret Design.

Rob Marsh er arkitekt maa, Ph.D,forskningslektor på By og Byg, seniorforsker  tilknyttet CID 

Natalie Mossin
er arkitekt maa og Ph.D.- studerende på By og Byg (SBI)

Helene Bekker Nielsen er arkitekt maa og ansat på Alex Poulsens tegnestue

Lars Hilfling Nielsen
er arkitekt og arbejder med 3D-visualisering og animation.

Rune Nielsen er arkitekt og forskningsassistent ved Ålborg Universitets Center, VR Media Lab, Virtual Stage. Partner i tegnestuen Kollision

Erik Nygaard
er arkitekt og lektor i teori og historie ved Arkitektskolen i Aarhus

Jeppe Nørager
er arkitektstuderende på Arkitektskolen i Aarhus, skribent og redaktør på tidsskriftet [KÅRK] 

Anders Nørgaard er civilingeniør og arbejder hos Foss Electric A/S. 

Morten Busk Petersen
er arkitekt og ansat på Renzo Piano Building Workshop, Paris

Steen Estvad Petersen
er arkitekt maa, forfatter og arkitekturkritiker

Erik Pingel
er arkitekt og journalist

Annette Krath Poulsen er industriel designer, arkitekt MAA og indehaver af firmaet AKP Design

Pia Salin
er arkitekt og ansat hos Foster and Partners, London

Kirsten Sander
, arkitekt maa. Freelance arkitekt med fokus på energibesparelser og produkter uden miljøfremmede stoffer. Engageret i internationalt miljøarbejde i Greenpeace, har alsidig videreuddannelse i miljørigtig projektering, er medlem af Nat. Vent. gruppen under Aalborg Universitet.

David Sim er arkitekt, underviser på arkitektskolen i Lund og driver egen tegnestue.

Tobi Schneidler, AA dipl, er forsker ved the Interactive Institute, Stockholm og underviser ved the Royal College of Art in London.

Nicolai Steinø
er arkitekt maa. Og Ph.D-studerende ved Arkitektskolen i Aarhus.

Michael Stensgaard
, arkitekt maa og ansat i By- og Boligministeriet.

Peter Sørensen arkitekt MAA, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole

Marianne Tietge er arkitekt og arbejder med fremstilling af undervisningsmateriale i en IT-virksomhed.

Henning Thomsen, arkitekt maa, er sekretariatsleder for Byforum. Virker desuden som underviser ved DIS (Denmark's International Study Program), som forelæser ved Kunstakademiets Arkitektskole og som arkitekturskribent.

Lise Thorsen
er landskabsarkitekt maa og er ansat på en privat tegnestue. Bestyrelsesmedlem i DAL og AAR Sydjylland.

Jan Utzon er privatpraktiserende arkitekt, bosat i Danmark, men primært beskæftiget med byggerier i tredieverdenslande

Lars Fleng Vestergaard er landskabsarkitekt maa mdl, arbejder freelance fra
egen tegnestue.

Jørgen Skovgaard Vind
er bygningsingeniør, tidligere bygge- og anlægsråd ved den Danske Ambassade i Berlin, og er nu direktør for IBI AB i Stokholm.

Torben Weirup er kunst- og arkitekturanmelder ved Berlingske Tidende.

Stephen Willacy, arkitekt maa, adjunkt ved Arkitektskolen i Aarhus og tilknyttet
Dansk Center for Integreret Design (CID)

Martin Zerlang
er mag. art. i litteraturhistorie, lektor ved Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet og tidligere leder af Center for Urbanitet og Æstetik, www.staff.hum.ku.dk/zerlang/ 

Rie Øhlenschlæger, arkitekt maa og konsulent for byggeri på Dansk Center for Byøkologi, indehaver af tegnestuen BLÅ PORT arkitekter par, medlem af
DALs miljøudvalg. 

Ved skribenter med grå navne kan denne kontaktes direkte via e-mail 

WEBHOTEL: DATAWEB

DATAWEB
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

OPDATERET D.07-04-2003