ArkitekturNet - Forsiden

HASTIGHED

  "PAUL VIRILIO - ET KORT PORTRÆT"   "LOVGIVNING OG ARKITEKTONISK KVALITET"  
  "KLOGSKAB OG ACCELERATION"   "INTELLIGENT SOM EN DØR"  
  "EN REFLEKTERET AVANTGARDIST"   "ARKITEKTUR PÅ JYSK"  
  "OM ACCELERATION, PROPORTIONER 
OG VIRTUELLE BYER"
   

Intelligent som en dør
af Jesper Ravn, august 02

En dør er ikke længere bare en plade på nogle hængsler, men et eksempel på en genstand, hvor alle arkitektens vanskeligheder projiceres hen.


Kravene til arkitektur og byggeri er mangfoldige, vanskelige at opfylde og indbyrdes modstridende. Vel nok det særeste vrangbillede af kravenes indflydelse på arkitekturen kan man observere på dørene. En dør skal kunne åbne og lukke, javel. Den skal kunne holde på varmen i det rum, den fører til. Den skal gerne kunne låses. Sådan er det i hvert fald ude på Frilandsmuseet.

Men hør nu, hvorledes det forholder sig med moderne døre i nutidigt byggeri, hvor døre har skiftet rolle til at være spækket med kabler, elektronik og teknik, ja i det hele taget gået hen og blevet intelligente:

Da bygherren gerne vil have mest muligt for pengene, har han selvfølgelig hyret en bygherrerådgiver, hvis berettigelse bl.a. ligger i at udbyde rådgivningen i licitation og få billige priser hjem. De vindende rådgivere reagerer på de pressede honorarer ved i videst mulige omfang at begrænse deres rådgivning til formulering af kravspecifikationer og forbehold. Der er naturligvis ikke honorar til at drøfte problemerne løbende - det man normalt kalder projektering.

Arkitektens - ensomme - projekteringsarbejde baserer sig altså på at sammenfatte de øvrige rådgiveres krav og forsøgsvis syntetisere dem til noget fornuftigt. Lad os kigge på nogle eksempler:

Kravene til døres modstandsdygtighed over for brand går hånd i hånd med kravene til dørenes funktion i flugt øjemed. Dørene skal være tunge, tætsluttende og selvlukkende, men brede, lette at åbne (udad) og allerhelst ulåste i alle retninger. Der må meget gerne trækkes kabler til hver enkelt dør - til alarmbetinget udløsning af dørlukkere og andet.

Handicapkravene går ofte på, at dørene skal være forsynet med automatik, som åbner dem ved hjælp af en føler eller et tryk på en knap - igen er der behov for at trække ledninger. Dørene skal være brede og uden bundstykker, så kørestole let kan komme ind og ud. Og så skal der helst være rigelig med plads foran og på begge sider af døren.

Den akustiske rådgiver mener ikke, man kan anvende en bygning, hvis der er fare for at man kan høre andre mennesker. Dæmpning er et must i enhver henseende. En lukket dør til et kontor skal i realiteten isolere kontoret fuldkomment fra omgivelserne. Dørene skal være tunge, med mange false og tætningslister. Desuden skal der givetvis være bundstykke. Hovsa! Det strider jo mod ønsket om tilgængelighed som er nævnt ovenfor.

Sikkerhedsrådgiveren fraråder konventionelle låse. Alle ved jo, at nøgler hele tiden bliver væk. Enhver kan se rimeligheden i at trække kabler til hver enkelt dør fra en central server, for at have kontrol over kortlæsere og tastaturer på væggen ved siden af døren. Sikkerhed tager i øvrigt udgangspunkt i, at flest mulige døre er låst - flugtveje betyder i denne sammenhæng kunsttyvens flugtrute med en stjålen Picasso.

Sikkerhedskravene indbefatter en begejstret brug af ekstra beslåning på dørene, udover de helt klassiske hængsler, greb, rosetter osv. Der installeres paniktryk, stangpaskviler, motorlåse, elslutblik, kodetastaturer, udover dørautomatikken som kørestolsbrugerne ønsker, flugtvejsskiltningen som brandvæsenet kræver osv. Dørblad, karm og omgivende vægge er under forløbet blevet gennemtrukket af kabler i en sådan grad, at dørene er at ligne med elektroniske installationer - hvilket i øvrigt svækker brandmodstandsevnen.

Kravene er talrige som himlens stjerner og uhåndterlige som havets fisk. En diskussion om rimeligheden af rådgivernes krav affejes under henvisning til de snedigt formulerede forbehold: hvis ikke et givent og gerne rigeligt bredt formuleret krav overholdes, står rådgiveren ikke inde for, at det færdige resultat fungerer. Hvem vil stå op mod den slags?

Den letteste løsning for alle er naturligvis at vælge typegodkendte standardprodukter. Produktinformationerne kan jo på betryggende vis forsikre alle rådgivere om, at deres ønsker er imødekommet. Den slags døre fås i alle farver! Er der derudover særlige ønsker til dørenes udseende - nåh ja, udseendet havde jeg nær glemt at nævne, men det rangerer jo ikke som et teknisk defineret krav - er det sikkert noget, der kan monteres uden på standarddøren, blot det ikke øger brandbelastningen eller punkterer den lydtætte beklædning. Hvor svært kan det være? 

LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003