ArkitekturNet - Forsiden

| KUNSTAKADEMIET | ARKITEKTSKOLEN I AARHUS | SBI |

Oversigt over danske igangværende Ph.D.-projekter indenfor arkitektur:


Ved projekttitler markeret med rødt, udgør teksten et link til en uddybende beskrivelse af de enkelte projekter. Projektbeskrivelserne ligger på de enkelte institutioners websites.

ARKITEKTSKOLEN I AARHUS

TOP
Anja Margrethe Bache "Arkitektoniske formmæssige og byggetekniske potentialer i ny betonteknologi"
Lotte Bjerregaard "Naturopfattelse i nyere bygningskunst, belyst via studiet af bygningens grænse mellem inde og ude"
Ellen Braae "Konvertering af ruinøse industrilandskaber - landskab som strategi og strategier i landskabet"
Charlotte Bundgaard "Montage i fremtidens industrielle byggeskik. Økologi og arkitektfaglige designmetoder"
Mark Dyson "Integrity and Evolution in Virtual Design"
Marianne Krogh Jensen "Subjektets rum som zone for variabel visualitet - en positionering af nutidens rumopfattelse i lyset af modernismens og de aktuelle arkitektur- og landskabsudformninger"
Trine Agervig Jensen "Kvarterstruktur og byrum"
Jonna Majgaard Krarup "Landbrugeren som kulturlandskabsforvalter"
Thomas Kristensen Leerberg "Arkitekturens aktive rum - en undersøgelse af begrebsdannelse i integrerede designprocesser på baggrund af et udvidet tektonikbegreb"
Anders Gammelgaard Nielsen "Krydsfiner: Undersøgelse af krydsfiners formmæssige og æstetiske potentiale"
Helene Bang Nielsen "Kortlægning og analyse af den danske gårds nære kontekst"
Tom Nielsen "Modeller til reterritorialisering af overskudslandskaber i den moderne by"
Shelley Smith "BEYONG BIG - an examination of supermodern spaces"
Nicolai Steinø "Vision, plan og realitet"
Lone Kobberholm Storgaard "Det multifunktionelle køkken"
 
Anders Høyer Toft "Huset uden egenskaber - en undersøgelse af parcelhuset"
KUNSTAKADEMIET I KØBENHAVN TOP

Adler Fenchel, Hilary

"Det japanske rumbegreb - At sanse en have, at opdage et rum"
Ahnfeldt-Mollerup, Merete "Meningen med materialet"
Al Khani, Roudaina "Waterfront Revitalization, Urban Centrality and Harbor Metropolis"
Beim, Anne  "Tectonic Visions in Architecture"
Bøgelund-Hansen, Helle "Bydelen som epokemonument"
Coyne, Courtney "Mellemspil i topografien i Sigurd Lewerentzs Markuskirke"
Frandsen, Anne Kathrine "Et studium af sammenhængen" mellem arkitektens arbejdsredskaber og det byggede værk"
Gøtzsche Frederiksen, Anne Katrine "Design som teknologiens ydre"
Jensen, Thomas Bo "Murstenens Ornamentale Vilje"
Kampmann, Thomas "Ny teknologi og traditionel opmåling"
Keiding, Martin "Kritikkens Huse"
Lamm, Bettina "Digitale landskaber - virtuelle rum"
Lekule, Camilius Thomas "Meanings of Space in the Informal Urban Areas"
Lemée, Christian "Arkitekturen i 1500- og 1600-tallets Skibsbyggeri"
Madsen, Merete "Dagslys som rumligt kompositionsfænomen"
Munck, Anders "Værk og Plan"
Nikolajew, Jette "Det vendte rum"
Nikolajew, Maja "Vandkunstens virkemidler"
Rivad, Ken "Reduktion og gentagelse i arkitekturen"
Ryhl, Camilla "Den tilgængelige bolig"
Skindbjerg Kristensen, Lisbeth "Vinduets og dagslysets betydning for rumoplevelse og trivsel - en undersøgelse af dagslysforhold i skoler"
Thomsen, Henning  "Arkitekturen og den formindskede virkelighed"
Utoft Christensen, Kirsten "Arkitekt professor Ivar Bentsen - Virke i tiden 1900-1943"
Wedebrunn, Ola "The Character and Language of Materials"
STATENS INSTITUT FOR BYGGEFORSKNING TOP
Birte Møller Andersen "Anvendelse af kompositmaterialer i byggeriet" - Nye sammensatte materialer og konstruktionstypers arkitektoniske kvalitet og muligheder.
Thorkild Ero "Livsstil og boligvalg"
Karsten Hansen "Miljøproblemer og
hverdagsliv - udvikling af nye holdninger og handlinger"
Jesper Ole Jensen "Livsstil, boform og ressourceforbrug"
Lisbeth Skindbjerg Kristensen "Dagslys i rum og bygninger"
Mikkel Andreas Thomassen "Information og læring i byggeprocessen - mod nye samarbejdsformer"LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Uddybende projektbeskrivelser kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Kilder: Arkitektskolen i Aarhus, Kunstakademiet i København og SBI.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003