ArkitekturNet - Forsiden[KÅRK] - nødvendig formidling

af Jeppe Nørager
, marts 01

I en tid hvor reklamesociologer og lommefilosoffer kappes om at overvurdere informationssamfundets teknologiske lyksaligheder og Internettets muligheder og forventede betydning for hele vores hverdag, er det naturligvis umoderne, at beskæftige sig med noget så håbløst forældet som et skoleblad af den gammeldags slags af papir med tryksværte, hæftet i ryggen og distribueret til fods. Ikke desto mindre er vi nogle enkelte arkitektstuderende på de to arkitektskoler, der er optaget af magasinets form og muligheder, i bladsamarbejdet [KÅRK].

Form
Kårk er hverken virtuelt eller online. Til gengæld ender Kårk i fysisk form på de studerendes bord, hvor det bliver læst, gemt og glemt for så igen en dag at dukke op og blive læst i en helt anden sammenhæng. Netop den bestandige, faste og fleksible karakter giver efter min mening bladet en styrke, der forhindrer det i bare at forsvinde i strømmen af flygtig information og massekommunikation. Men selvom Kårk således besidder den klassiske tryksags diskrete solide dyder, bryder vi i arbejdsformen med magasinets statiske system og hierarkiske struktur. Vort samarbejde er netop opbygget omkring en flad netværksstruktur, hvor folk diskuterer og udveksler idéer, og hvor også studerende i udlandet og udvekslingsstuderende i Danmark indsender bidrag til bladet. Samarbejdet imellem KA og AAA er helt unikt og formidler et fælles arbejdsfelt og faglig bevidstgørelse uafhængigt af skolernes geografisk placering. 

Principielt er Kårk et blad af arkitektstuderende for arkitektstuderende, men vi har efterhånden fået mange reaktioner fra hele arkitektfaget generelt, hvilket tyder på, at den dialog, vi selv har savnet og håbet på at få med vores medstuderende, er nået ud over arkitektskolerne og dermed endnu længere, end vi har kunnet håbe på. Den store opmærksomhed omkring vores skoleblad kunne tyde på, at mange af de diskussioner, vi er optaget af at formidle i Kårk, simpelthen er fraværende i arkitekturdebatten generelt. 

Indhold
Der udkommer efterhånden et hav af gratis ungdomsblade og cafémagasiner, der alle er ligegyldige og holdningsløse pseudojournalistiske og reklameæstetiske undskyldninger for selvpromovering skabt af folk, der burde havde bedre ting at tage sig til. De er alle en afspejling af en tidsånd, hvor alle råber og ingen lytter. Det er blade, der har en gennemført professionel form, men intet indhold. Det er mit håb, at det altid vil forholde sig omvendt med Kårk: Det er lavet af en flok begavede amatører, der har noget på hjerte, som både er nysgerrige efter at høre, hvad andre studerende eller praktiserende arkitekter beskæftiger sig med, ligesom vi gerne selv via diskussioner i Kårk vil udvikle vores egen arkitekturforståelse. Vi vil gerne diskutere arkitektur også med den brede offentlighed, der ikke altid ser med milde øjne på arkitektens diktering af, hvad der er god og dårlig smag. Det er mit håb, at tiltag som Kårk kan genskabe traditionen for formidling og diskussion af arkitektur, da en mere synlig markering og åben diskussion af faget er tiltrængt. 

Formidling
Som arkitektstuderende har vi kun få, dårlige eller slet ingen erfaring med at udtrykke os på skrift, og når vi bruger 5 år alene på at tilegne os en kreativ arbejdsproces, hvordan skal vi så oven i det kunne tilegne os en egentlige videnskabelig skriftlig forskningsproces eller en journalistisk skriveteknik? Kan arkitekter overhovedet skrive, og skal de egentlig kunne det? Kårk er efter min mening interessant, fordi den skriftlige formidling er en kommunikationsform, der ikke er en naturlig del af arkitektuddannelsen. Det kan derfor være sværere for arkitektstuderende at formulerer sig på skrift, end det er for de studerende på udannelser, hvor man dagligt beskæftiger sig med det skrevne sprog. Men måske gør denne omstændighed, at resultatet bliver anderledes, fordi der ikke skrives på rutinen. Desuden kan det til tider være absolut nødvendigt at kunne formulere sig skriftligt. Ofte bliver arkitekturen fortrængt af andre fagområder, til dels fordi arkitekterne er blevet dårlige til at forklare og retfærdiggøre deres fag. For at komme ud af dette dødvande må vi kunne formidle vores idéer og metoder, og det kræver en udadvendthed og en vis beherskelse af andre kommunikationsformer end den traditionelle præsentationsform. Når vi knapt selv kan gennemskue vores eget fag eller opnå enighed om arkitektoniske grundværdier, hvordan skal vi så kunne forvente, at andre skal kunne gennemskue vores virke uden en imødekommende dialog? 

Sammenhæng
Når der i dag uddannes flere arkitekter end nogensinde før, er det påfaldende at så mange er i gang med at nedbryde arkitekturen og opløse faget i fragtmenter. Måske er det tid til at vende de seneste par års arkitekturdebat på hovedet og igen begynde at se på, hvad arkitekturen kan i stedet for at fokusere på hvad den ikke kan. At vende blikket udaf og formidle vores ideer og visioner. I stedet for at save den gren over vi selv sidder på, burde vi i stedet sætte os det mål at generobre det offentlige rum som vi både i fysisk og åndelig forstand har en chance for og en forpligtelse til at udfylde. 
[Kårk]#1  
Er der brug for os?

Hvad i alverden skal vi 
med alle de arkitekter?
[Kårk] #2  
Det digitale 

Hvad kan computeren 
overhovedet i det fysiske rum?
[Kårk]#3  
Økologi og bæredygtighed 


Skal de dumme redde verden
 når nu de kloge ikke vil?
[Kårk] #4  
Forskning 

Hvorfor skal arkitekter forske, 
når de kun kan læse og 
skrive til husbehov?
[Kårk] #5  
Smag
 

Er arkitektonisk stil ikke 
blot udtryk for arkitektens 
personlige smag?

KORT OM [KÅRK]
Kårk er et bladsamarbejde imellem de studerende på Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og Arkitektskolen i Århus (AAA, og er kort fortalt en sammenlægning af de to blade, der allerede eksisterede på henholdsvis KA og AAA. Samarbejdet blev grundlagt i 1999 i forbindelsen med udgivelsen af [Kårk] #1 "Er der brug for os". Det blev starten på det fælles samarbejde de to arkitektskoler imellem, der foreløbigt har ført til 5 udgivelser. [Kårk] #6 "Fagre nye verden" udkommer i slutningen af marts 2001, og [Kårk] #7 "Kritisk revy" i juni 2001.

De to skoler skiftes til at have det redaktionelle ansvar, og efter hver udgivelse mødes redaktionerne til evaluering og planlægningsmøde hos den part, der har haft redaktionsansvaret. Sideløbende med stormødene holdes der jævnligt redaktionsmøder på henholdsvis KA og AAA, hvor der diskuteres og udveksles ideer. Bladet består oftest af en blanding af artikler skrevet på redaktionens opfordring, uopfordrede debatindlæg og studerendes egne artikler. De to redaktioner består udelukkende af arkitektstuderende, og de fungerer uafhængigt af skolernes øvrige administrationer, personaleblade og meddelelsesaviser. [Kårk] administreres, skrives og layout´es af studerende, trykkes i 3000 eksemplarer og uddeles på udgivelsesdatoen gratis til alle arkitektstuderende. [Kårk] er således et fuldstændig frit forum for debat og arkitekturformidling.

Bladets navn er en sammenskrivning af KA, AAA og ARKitektskole: KAAAAARK der naturligvis udtales [KÅRK].


[KÅRK] på nettet
Abonement og debatindlæg: kaaaaark@hotmail.com

Illustrationerne er forsiderne fra de første 5 numre af [KÅRK]
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003