ArkitekturNet - ForsidenFORMIDLING PÅ NETTET - FRA MODTAGER TIL DELTAGER
af Birgitte Kleis, marts 01

Det er fristende at fremsætte den påstand, at arkitekturen og Internettet er som skabt for hinanden. Arkitekturen er en visuel betinget kunstart, nettet et visuelt baseret medie. Eller sagt på en anden måde; arkitektur formidles bedst ved hjælp af billeder og i modsætning til lange tekstpassager, fungerer billeder godt på nettet. Og ydermere - arkitekter er jo ikke ligefrem kendt for at være gode til at læse indenad - de vil se billeder, overskue helheder, dyrke detaljer. 
                                    
http://www.navalarch.com/index_2.asp

Denne artikel er i overensstemmelse med nettets betingelser illustreret udelukkende ved hjælp af links, der anskueliggør pointerne.
Hvis et link får læseren til at hoppe over på det andet site, er meget opnået - hvis brugeren vender tilbage til denne artikel, er der mulighed for at læse videre og tjekke flere links.

Holdninger
Påstanden er altså, at emne, medie og målgruppe således udgør det bedst tænkelige udgangspunkt for arkitekturformidling af høj kvalitet - men der er generelt lang vej igen, for hidtil har der ligget sten i vejen for at få projektet til at lykkes. I denne sammenhæng har arkitektstandens tilsyneladende modvilje mod at tage det nye medie til sig nok været den største. En modvilje der synes at være båret af en mistro mod mediets seriøsitet. Frem til for et par år siden fornemmede man den holdning blandt arkitekter, at Internettet i bedste fald var et anarkistisk eksperiment kun for indviede, i værste et superkommercielt wild-west-fænomen, der handlede om hurtig indtjening og under alle omstændigheder ikke var et sted, hvor arkitekter med en vis portion selvrespekt ønskede at blive set.

Hvad enten det er indholdet og karakteren på nettet, der har forandret sig i løbet af de seneste år, eller arkitekterne, der har ændret holdning, så synes de nu at have taget mediet til sig som et absolut seriøst alternativ til de trykte medier. Nettet er jo selvsagt ikke underlagt de trykte mediers lange redaktionstider og faste udgivelsesrytme, som harmonerer dårligt med behovet for at kunne vise nye tendenser og byggerier, mens de endnu har nyhedens interesse, og det har mange forstået værdien af.
                                     http://www.arkitektgruppen.dk/

Udfordringer
Når det er sagt, skal det dog også understreges, at ikke alle endnu har forstået eller formået at udnytte nettets muligheder for at formidle et arkitektonisk budskab. Mange arkitektfirmaer har udarbejdet præsentationssider på nettet, hvor firmaet præsenteres ved hjælp af et par skitser og en beskrivende tekst, der redegør for profil og arbejdsområder. Ofte meget pænt, men alt for ofte dødkedeligt og tydeligvis uden forståelse for nettets natur og virkemidler. 
                                     http://www.dai.dk/

I web-kredse taler man om "papir på skærm" - og resultatet gør ofte mere skade end gavn, fordi et sådan site på ingen måde yder et kreativt og arkitektonisk velfunderet arkitektfirma retfærdighed. Arkitekten er jo en formidler af visioner, og form betyder i den sammenhæng meget. Det kan derfor i høj grad undre at samme arkitekt, der konstant afsøger arkitekturens grænser i virkelighedens verden, ikke føler trang til at gøre det samme i den virtuelle. 
                                     http://www.byens-tegnestue.dk/


Muligheder
I den anden ende af skalaen findes der dog sites, som både i form og indhold formidler en arkitektonisk oplevelse - sites, der udnytter nettets muligheder for at fortælle en ikke-linær, ikke-statisk fortælling om arkitektur, i form af billeder af høj kvalitet, stumper af film, 3D-animationer, og med lydsekvenser til at underbygge en arkitektonisk stemning. Korte tekster, der overholder de uskrevne regler om, hvordan man læser på nettet, knytter an til billedsiden, og ikke omvendt, hvor illustrationerne kun fungerer som blikfang til alenlange brødtekster. 
                                     http://www.navalarch.com/index_2.asp
                                     http://www.sla.dk/

Rigtig begavet bliver det, når det alene er brugerens subjektive valg, der afgør, hvordan fortællingen om et givent arkitekturværk formidles. Disse få sites, hvor det at surfe rundt, i sig selv giver en arkitektonisk oplevelse af rum, er inspirerende, men selv de ender med at blive statiske, hvis ikke de konstant fornyes og videreudvikles.
                                     http://www.archined.nl/mvrdv/mvrdv.html


Opdatering
Alle der har forsøgt sig med at bruge nettet som formidler af nyheder, ved imidlertid også, at det er både tids- og ressourcekrævende at holde et site i live, og set i det lys bliver nettet et tveægget sværd; det giver mulighed for at vise ny arkitektur og debattere strømninger, men det fordrer samtidig, at der på forhånd er taget stilling til en overordnet strategi for, hvordan man ønsker at forvalte sit site og i særdeleshed, at der er afsat ressourcer til at holde det opdateret. 
                                     http://www.arkitektens-forlag.dk/

Brugere er troløse og skal ikke have besøgt et site, hvor der ikke sker noget, særlig mange gange, før de ikke kommer igen, og trods de bedste hensigter dør mange relevante og debatskabende sites en stille død. Dette er naturligvis ikke specifikt møntet på arkitekturområdet, men heller ikke arkitekter synes at have taget disse betragtninger med i overvejelserne, når de udvikler et nyt site. 
                                     http://www.fremtidsodense.dk/ 

Formidling
Uden at forfalde til tekniske udredninger, som kun nørder har glæde af, så er det alligevel værd at notere sig, at nettets statistikprogrammer udgør gode måleredskaber for, hvorvidt budskabet rent faktisk bliver formidlet til den ønskede målgruppe. Det aflæses af statistikker over klik-rater og sidevisninger og giver et billede af, hvad der vækker brugerens interesse - gider nogen beskæftige sig med budskabet, og reagerer de på det. 

I et ideelt og videre perspektiv burde denne viden danne grundlag for en formidling, der går begge veje, nemlig den hvor man lægger op til at brugerne kommenterer, hvad de ser og læser, korrigerer unøjagtigheder, hvis de ligger inde med viden om et givent emne og kommer med ønsker og forslag til videreudvikling - kort sagt interaktivitet, hvor brugerne netop bruger mediet; ikke kun som modtagere, men som deltagere. 

Tendensen er der - men som sagt - der er lang vej igen.
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003