ArkitekturNet - Forsiden

BYER, BOLIGER, BÆREDYGTIGHED

  "FÆLLESKAB OG INDIVIDUALISME"   "BYPOLITIKKEN OG ARKITEKTUREN"  
  "CHANGED PERCEPTIONS"   "VAR DET NU DEN UDSTILLING ..."  
  "MELLAN MÄSSA OCH VARDAG"   "2. REVIDEREDE UDGAVE"  
  "Bo01 FORLØB"   "BOASE"  

MELLAN MÄSSA OG VARDAG
af Maria Alfredsson Engberg, oktober 01
 
Bo01 bliver nog ihägkommet mer för sin generösa plats i landskapet, än för nudanande inspirererande bebyggelse.


Lördag eftermiddag i september. Det är dagen efter. Dagen då det, det verkliga, egentligen börjar. Tivolit har liksom dragit vidare med det spunna sockret till en annan stad. Marken är kvar, men den stora människomassan har lämnat den. Den framstår nu ömsom som sargad, ömsom som något tillrättalagt av tusen hästkrafter. Vem vet om någon bor här, idag är det är i varje fall en tystnad stor som slättens himlavalv som låder vid fönsteröppningar hål shakt och rännor. Detta bekymrar inte min tvåårige son, detta är nämligen en enda jättelik lekplats, ett betyg så gott som något. Även för mig framstår denna tomma tid mellan mässa och den vardag som likt en oundviklig lag ska komma att ta platserna i besittning som underligt skön. Vad man än försöker säga om eller till den kommer åter som ett ogripbart eko.
Märkligt att byggnader kan framstå som oerfarna . . .

Hade det inte varit för kontakten med sundet med bron och med det glittrande Köpenhamn, vad hade då denna byggnadsmassa varit? Det är en slags magnet det här landskapet. Det överskuggar liksom det byggda, det märks tydligt idag. Det är inte tungt men det har tyngd, och inne i det ligger inkapslat sådana ord som "glugg" och "lä". På Bo01 är förståelsen av dessa arkitekturens grundelement tydligast lirkade fram och omgestaltade utomhus, i markbehandling, i parkerna, inte minst i viljan att arbeta med vattnets olika förvandlingar. I detta sammanhang kan Ankarparken nämnas. Det är något sällsynt, sällsamt. Den återspeglar ett slags arbetssätt, ett förhållningssätt till fundamentala ting: ett "designset" av enkla lite grova grepp att arbeta med former och material. Det är jordnära och samtidigt nytt. De olika biotopernas underliga ljus dofter och rörelser : Asfalt som får vara asfalt, lera jord. Ord som block skiva stycke blir verkliga. Det finns en lekfullhet, en lite slarvig småskalig nyansrikedom, men samtidigt en stadighet och exakthet som är spänningsfylld, ej bara tillrättalagd. Det är inte sökt, det ger helt enkelt plats åt. 
Det har med arkitekturens själva grundtema att göra. 
Det faktum att man i stora stålkorgar fångat in sten, till en slags stenbur, som liknar mur, är som en metafor för vår tid, hur vi kan använda krafterna: Det som en gång var murfog och endast murfog murad av mannanhand kan nu vara ett utanpåliggande nät av tunn tråd. Svindlande högt uppe i en kupol hade för övrigt Calatrava en gång på sjuttiotalet spännt de tunnaste trådar, en genomskinlig plastduk lades ned i redet, så hissades tio ton vatten upp och tre nakna kvinnor som kunde simma runt runt i reflexerna, som i filosofernas badhus i Hadrianus villa, de verkade njuta. Han bevisade att denna ingång till en hel värld är fullt möjlig, och bevisen behövs, byggda bevis att bo och verka i. 

Bo01 blir nog ihågkommet mer för sin generösa plats i landskapet, än för nydanande inspirerande bebyggelse. Men helt säkert kommer utomhusmiljön, själva stadsplanegreppet och parkerna att tillföra fler än malmöborna stor mening. Det är som om dessa parker, dessa stenbeläggningar och rännor, håller samman det byggdas ogripbara uttryck. Det faktum att Daniaparken snarast kan uppfattas som ett altare, en rumslig förberedelse för ett uppåtstigande och ett utåt blickande, för tankarna långt bakåt i historien till inka eller forte men samtidigt framåt mot något hoppfullt outforskat. Väl uppe där är inget hus i fokus, utan något annat, och detta genom något så enkelt som att man har flyttat massa, flyttat marken.
Med det som bakgrund kunde tusen och åter tusen detaljer ha skalats bort.
Rått men hjärtligt, man kunde ha sparat grannlåten till ett annat årtusende, för vi som är människor vet fortfarande skillnad på upp och ned. 


Illustrationer:

LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.08-10-2001Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.08-10-2001